تغییر زمان جلسه هم اندیشی

۱۳۹۷ پانزدهم مهر

مدیران و نمایندگان محترم تعالی

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند باتوجه به درخواست مدیران محترم تعالی شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر و بدلیل تغییر برنامه پروازی ماهشهر-تهران، جلسه هم اندیشی مدیران تعالی به روز شنبه مورخ 97/07/21 موکول گردید. مزید امتنان خواهد بود دستور فرمایید باتوجه به اهمیت این هم اندیشی، مدیر محترم تعالی آن شرکت در این جلسه شرکت فرمایند.

متن نامه

با تشکر و احترام

دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

دسته : اخبار گذشته
تعداد بازدید : 480