اطلاعیه شماره 3

۱۳۹۶ پانزدهم آبان

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی

با سلام به  پیوست اطلاعیه شماره 3 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.

با تشکر و احترام

دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

دسته : اخبار گذشته
تعداد بازدید : 662