اطلاعیه ها

  • تغییر زمان جلسه هم اندیشی

    مدیران و نمایندگان محترم تعالی با سلام احتراماً، به استحضار می رساند باتوجه به درخواست مدیران محترم تعالی شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر و بدلیل تغییر برنامه پروازی ماهشهر-تهران، جلسه هم اندیشی مدیران تعالی به
  • اطلاعیه شماره سه

    مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست فراخوان حضور در نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
  • آغاز فرایند اجرایی هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

    به لطف پروردگار متعال، فرآیند اجرایی هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی آغاز به کار نمود.