به استحضار می رساند اطلاعات مربوط به  نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و نیز فرم ثبت نام در این قسمت قابل رویت می باشد.

باتشکر

دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی