چشم­انداز جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

  • سرآمدی صنعت پتروشیمی در سطح منطقه 


ماموریت جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

  • توسعه و گسترش فرهنگ تعالی و توانمندسازی صنعت پتروشیمی


اهداف جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

  شناسایی، معرفی و قدردانی از شرکت­های برتر به منظور: 

  • بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری 
  • تشویق شرکت­ها برای انجام عملیات خود­ارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه­های قابل بهبود
  • ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربیات و دانش سازمان­های موفق 
  • توسعه فرهنگ تعالی 
  • ارج نهادن به کارکنان سازمانهای متعالی و بهره­­ور 
  • تقویت تعامل اثر بخش و سازنده 
  • توسعه توانمندی­های صنعت پتروشیمی در حوزه مدیریت پروژه­ها 

ارزش­ ها و مفاهیم بنیادین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

  • دستیابی به نتایج متوازن 
  • ارزش افزایی برای ذینفعان 
  • رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و اخلاق محوری 
  • مدیریت بر مبنای فرآیندها 
  • موفقیت از طریق کارکنان 
  • رورش خلاقیت و نوآوری 
  • ایجاد شراکت‌ها 
  • مسئولیت‌پذیری برای آینده‌ای پایدار 

بخش­های جایزه:

  • شرکت­ های تولیدی 
  • شرکت­ های خدماتی 
  • شرکت ­های مجری طرح 


مدل جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

  جایزه تعالی صنعت پتروشیمی براساس دو مدل زیر برگزار می­شود:

  • مدل تعالی سازمانیEFQM برای شرکت­ های تولیدی و خدماتی 
  • مدل جامع بلوغ مدیریت پروژهCPM3 برای شرکت های مجری طرح 


الزامات و مقررات عمومی جایزه:

  • عدم انتشار اطلاعات و مدارک ارزیابی 

کلیه اسناد و مدارکی که از طرف متقاضیان بخش­های مختلف جایزه به دبیرخانه ارسال می ­شود و همچنین نتایج ارزیابی بخش­های مختلف جایزه محرمانه تلقی و دبیرخانه جایزه تمامی فعالیت­ های لازم را برای اطمینان از عدم افشای اطلاعات متقاضیان بکار خواهد گرفت. بدین ترتیب تمامی کسانی که امکان دستیابی و رویت مدارک، اطلاعات و نتایج ارزیابی را دارند، موافقتنامه رازداری را امضا می کنند و متعهد می­ شوند که هیچ گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالک اطلاعات به هیچ نحو منتشر ننمایند.


مرجع رسمی پاسخگویی به سئوالات:

  • دبیرخانه مرجع رسمی پاسخگوئی به کلیه سئوالات و درخواست های واصله است.

مسئولیت دبیرخانه جایزه و کمیته های مرتبط:

  • تعیین خط مشی­ های اجرایی در مورد فعالیت­ های دبیرخانه جایزه
  • بررسی برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره تهیه و ارائه آن به شورا سیاست­ گذاری جهت تصویب
  • رفع مشكلات احتمالي و انجام مساعدت ­هاي لازم جهت اجراي هر چه بهتر فرآيند جايزه
  • بررسي اصلاحات ضروري نظامنامه و پيشنهاد به شوراي سياست­ گذاري جهت تصويب
  • بررسي و تعيين معيارهاي ارزيابي اصلي، معيارهاي فرعي و امتيازات آنها و پيشنهاد به شوراي سياست­ گذاري جهت تصويب
  • بازنگري معيارهاي انتخاب واحدهاي برتر
  • بررسي شكايات و اعتراضات متقاضيان و رسيدگي به آنها و اعلام نتيجه
  • ارايه پيشنهادهاي لازم به دبيرخانه در مدت اجراي پروژه
  • بررسي و تعيين حد نصاب ­هاي امتياز هر يك از سطوح جایزه و پيشنهاد به شوراي سياست­ گذاري جهت تصويب
  • تعيين معيارها و رويه تعيين صلاحيت و انتخاب ارزيابان و ارزيابان ارشد و پيشنهاد به شوراي سياست ­گذاري جهت تصويب
  • نظارت بر عملكرد گروه ­هاي ارزيابي و ارزيابان ارشد
  • بررسي فعاليت ها و هماهنگي ­هاي لازم براي برگزاري همايش پاياني اعطاي جايزه
  • نظارت بر انتشار نشريات مرتبط
  • انجام كليه فعاليت­ هاي هماهنگي
  • تهيه برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره برطبق تصميمات کميته علمی
  • تهيه گزارش عملكرد و ارايه به كميته علمی
  • برگزاري همايش پاياني جهت اعطاي جايزه
  • تهيه برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره بر طبق تصميمات کميته علمی
  • هماهنگي كليه فعاليت­ هاي كارشناسي مورد نياز اركان جايزه
  • انتشار نشريات مرتبط با جايزه
  • انجام فراخوان عمومي به نحو مقتضي جهت ثبت نام متقاضيان
  • انجام هماهنگي­ هاي لازم جهت برگزاري جلسات شوراي سياست­ گذاري و كميته علمی و اجرایی
  • برگزاري سمينارها براي سازمان­ ها و دوره ­هاي آموزشي جهت ارزيابان و ارزيابان ارشد
  • دريافت اطلاعات از متقاضيان جايزه، طبقه­ بندي و تجزيه و تحليل آنها
  • برنامه ­ريزي و تدارک اعزام ارزيابان جهت ارزيابي واحدهاي متقاضي
  • ارجاع گزارشات و نتايج حاصل از ارزيابي ­ها براي اتخاذ تصميم نهايي كميته علمی
  • طراحی و تهيه جوايز (تنديس ­ها، تقديرنامه­ ها و گواهينامه­ ها)