اطلاعات تماس
نشانی:آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، شماره 144، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طبقه یازدهم
تلفن:021 84993582  -  88601256
تلفکس:021 88601278
وب سایت:www.petroaward.ir
پست الکترونیک:info@petroaward.ir