ارکان جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:

به منظور  برگزاری نظام­مند جایزه تعالی، کمیته­ها و گروه­هایی طراحی گردید و تحت عنوان اركان جايزه تعالی صنعت پتروشيمي به شرح ذيل مورد تصویب قرار گرفت:

مسئولیت شورای سیاست­گذاری:

مسئولیت نظارت بر حسن انجام فرآیند جایزه را بر عهده دارد و در شروع هر دوره اعطاء جایزه تشکیل جلسه داده و به بررسی موارد زیر می­پردازد:

 • تصویب برنامه زمانی عملیاتی اجرایی هر دوره که توسط کمیته علمی تهیه و توسط دبیرخانه ارائه می­گردد.
 • تصویب معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به آنها
 • تصویب حد نصاب امتیاز هر یک از سطوح
 • تصویب معیارها و رویه تعیین صلاحیت ارزیابان و انتخاب آنها
 • بررسی و تصویب اصلاحات نظام نامه

اعضای شورای سیاستگذاری:

شورای سیاستگذاری این جایزه متشکل از مدیران، پیشکسوتان و متخصصان صنعت پتروشیمی بشرح ذیل می­ باشند:

 1. آقای نوروز زاده
 2. آقای تولایی
 3. آقای ربانی
 4. آقای ربیعی
 5. آقای طاهری نجف ابادی
 6. آقای عزیزی
 7. آقای مخدومی
 8. آقای مهدوی

کمیته علمی:

 کمیته علمی جایزه تعالی صنعت پتروشیمی متشکل از 12 تن  از مدیران، متخصصان، اندیشمندان در حوزه پتروشیمی و تعالی سازمانی در این صنعت می­باشد.