شرایط احراز ارزیابان EFQM

  • متقاضیان همکاری به عنوان ارزیاب جایزه صنعت پتروشیمی می بایست دارای صلاحیت‌ها و مهارت‌های ذیل باشند:
  1. تحصیلات دانشگاهی (حداقل در سطح کارشناسی)
  2. حسن شهرت
  3. مهارت‌های ارتباطی
  4. دانش و مهارت‌های مدیریتی، تحلیل‌گری و ارزیابی 
  5. سابقه شغلی در حوزه‌های مدیریتی
  6. توانایی دستیابی به ضرب الاجل‌های زمانی بسیار جدی
  7. اختصاص وقت کافی براساس رویه‌های دبیرخانه
  8. طی کردن دوره‌های تخصصیپ
  • درصورت احراز شرایط فوق فرم ثبت نام را تکمیل و به دبیرخانه همایش ارسال فرمایید.