شرایط احراز ارزیابان مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه 

متقاضیان ارزیابی درصورت احراز شرایط ذیل با تکمیل فرم ثبت نام و ارسال به دبیرخانه همایش به عنوان ارزیاب رسمی جایزه انتخاب می گردند.


تحصیلات:

 حداقل کارشناسی در یکی از رشته­ های فنی مهندسی و یا مدیریت (عمومی یا تخصصی) و یا اقتصاد.


آموزش­ ها / گواهی­نامه­ ها:

 داشتن یکی از
گواهی­نامه­
های زیر:
  • گواهی­نامه مدیریت پروژه ‌‌"سطح مهندس پروژه" مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه(PMRDC)؛
  • گواهی­نامه حرفه­ ای مدیریت پروژه(PMP) انجمن مدیریت پروژه(PMI)؛
  • گواهی­نامه سطح C انجمن بین­ المللی مدیریت پروژه(IPMA)؛
  • گواهی­نامه گذراندن دوره آموزشی مدیریت پروژه حداقل به مدت 35 ساعت بر اساس یکی از مدل­ های مورد تائید مرکز در یکی از موسسات مورد تائید مرکز.

گذراندن دوره آموزشی و دریافت گواهی­نامه "سطح ارزیاب مستقل" مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه­. 


مهارت­ ها:

  • مهارت­ های ارتباطی و گفتاری؛
  • مهارت­ های روش­ های ارزیابی و ممیزی.

تجارب:

  • یک سال سابقه مدیریت پروژه یا دو سال سابقه مسئولیت واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  • چهار سال سابقه عضویت در تیم پروژه. 

سایر شرایط:

  • عدم وجود هر گونه ارتباط پیشین یا فعلی مادی، معنوی، انتفاعی، غیرانتفاعی و ... با پروژه­ ها یا سازمان‌های متقاضی ارزیابی؛
  • تعهد به اصول اخلاق حرفه­ ای.