در دسته: اطلاعیه ها , اخبار

آغاز فرایند اجرایی هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

به لطف پروردگار متعال، فرآیند اجرایی هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی آغاز به کار نمود.

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اولین نشست مدیران تعالی سازمانی هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

اولین نشست مدیران تعالی سازمانی هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با حضور مهندس شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی روز چهارشنبه 22 شهریور 1396 در شرکت ملی صنایع ...

در دسته: اطلاعیه ها , اخبار , نیوز تیکر

نخستین نشست مدیران تعالی هلدینگ های پتروشیمی و شرکت های برتر برگزار شد

دبیر جایزه تعالی صنعت پتروشیمی گفت: آیین نامه قدردانی از برترین های جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در حال بررسی و نتیجه گیری ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 1 دبیرخانه جایزه تعالی

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلامبهپیوست اطلاعیه شماره 1دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

دستورالعمل تدوين اظهارنامه EFQM

دستورالعمل تدوين اظهارنامه EFQMبراي شركت در هشتمين دوره جايزه تعالي صنعت پتروشيمي

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد. با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 3

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 3 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 4

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 4 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 5

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 5 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 6

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 6 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 7

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 7 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 8

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 8 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 9

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 9 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی صنعت ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 10

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 10 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 11

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 11 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 12

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 12 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و احترام دبیرخانه جایزه تعالی ...

در دسته: اطلاعیه ها , نیوز تیکر

اطلاعیه شماره 2

مدیران و نمایندگان محترم تعالی سازمانی با سلام به پیوست اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به همراه فایل بانک اطلاعاتی آن جهت استحضار تقدیم می گردد.با تشکر و ...

امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر مدل های علمی، جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمانها و کسب و کارها در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . برگزاری این جوایز و استفاده از مدل های علمی روز دنیا، خطوط راهنمایی برای سازمانها ایجاد می کنند تا پیشرفت ها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری نمایند. جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به عنوان سمبل نهضت کیفیت گرایی باعث ایجاد فضای رقابتی برای استقرار سیستم های نوین مدیریت و فراهم کردن فضایی که در آن تجربه های موفق سازمان ها شناسایی و معرفی شده و مورد استفاده بهینه صنعت قرار گیرد، می شود.

اهداف جایزه تعالی صنعت پتروشیمی:
ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری

  • بستر سازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری
  • ایجاد فضای لازم برای تشویق شرکتها به انجام عملیات خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود
  • ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربیات ودانش سازمان های موفق
  • توسعه فرهنگ تعالی
  • ارج نهادن به کارکنان سازمانهای متعالی و بهره ور
  • تقویت تعامل اثر بخش و سازنده
  • تقویت تعامل اثربخش و سازنده بین شرکت کنندگان
  • در این راستا اقدام به ارسال دعوت نامه برای بیش از 150 شرکت تولیدی، پشتیبانی، خدماتی، طرح و شرکت های پیمانکار و صنایع پایین دستی شد که امیدواریم با حضوری پررنگ این شرکت ها بتوانیم برای دستیابی به اهداف جایزه و گسترش فرهنگ تعالی در این مرز و بوم گام موثری برداریم.